Forretningsbetingelser

Som Profil Partner på weddinghair.dk, forpligter du dig til at overholde de til en hver tid gældende regler i den indgåede partneraftale. Herunder henledes opmærksomheden særligt på den fastlagte aftaleperiode på 2 år samt betaling i henhold til indgået aftale.

Misligholdelse af aftalen, som for eksempel kan dersom Profil Partneren vælger at udtræde af aftalen efter første år, medfører et opkrævningsgebyr svarende til 50% af andet års partnerskab. For sen betaling i henhold til Profil Partner aftalen, medfører et opkrævningsgebyr pålydende 10% af den samlede 2-årige Profil Partner aftale.

I tilfældet af, at Profil Partnerens virksomhed ophører i løbet af aftaleperioden, vil Profil Partneraftalen med diverse forpligtelser overfor Wedding Hair, ligeledes ophøre. Wedding Hair handler udelukkende ’business-to- business’ hvorfor alle priser og eventuelle omkostninger tillægges 25% moms.

Wedding Hair er en internetbaseret service og eventuelle nedbrud i form af serversvigt eller lignende tekniske problemer som bringer websitet offline, betragtes som en kalkuleret risiko.
Der kan ikke rettes nogen form for krav mod Wedding Hair i disse tilfælde.

Som Profil Partner giver du tilladelse til, at Wedding Hair må fremsende reklame eller lign. vedrørende Wedding Hair til den af dig oplyste e-mail adresse.

Wedding Hair ejes og drives af MOSAK ApS.

MOSAK ApS
CVR. 37662453
Frederiksyndestvej 6, 3480 Fredensborg